Zajímavosti v masérske oblasti

Zajímavosti v masérske oblasti

 

 


Lymfodrenáž

Funkce lymfatické masáže

Lymfatické masáže aktivují průchod lymfy mízovody a uvolňují lymfatické cévy. Ty tvoří významnou součást imunitního systému. Odpovídají za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání. Za normálních okolností protéká lymfatickým systémem denně zhruba 4 litry tekutin. Obsahují vodu, bílkoviny, tuky, soli, odumřelé buňky, bakterie, látky, vzniklé jako odpad metabolických procesů.

Lymfatické masáže využívají anatomických a fyziologických poznatků o průběhu cév, umístění uzlin, spojkách a o rychlosti nasávání tekutin lymfatickou cévou. Stimulují činnost mízovodů, obnovují průchodnost lymfy v kritických místech, zrychlují odvádění škodlivin z organismu

Pro koho je přístrojová masáž vhodná

 • celulitida
 • prevence křečových žil
 • lipedém
 • syndrom těžkých nohou
 • detoxikace
 • zlepšení elasticity kůže
 • postliposukční péče
 • pooperační péče
 • poúrazová péče
 • žilní nedostatečnost
 • artróza
 • diabetická angiopatie
 • trofické poruchy kůže
 • obezita

Kontraindikace k ošetření přístrojovou lymfodrenáží

 • horečnatá onemocnění
 • jakékoliv akutní onemocnění virové, bakteriální, plísňové
 • akutní žilní onemocnění
 • akutní plicní edém
 • akutní trauma měkkých tkání
 • záněty kůže v oblasti aplikace
 • nestabilizované kardiovaskulární onemocnění
 • nestabilizovaný vysoký tlak
 • nejasné břišní potíže
 • špatná funkce ledvin
 • zvýšená funkce štítné žlázy
 • těhotenství
 • zhoubné onemocnění
 • stavy po požití omamných látek

V případě jakýkoliv pochybností je třeba konzultace s lékařem.

Jak funguje přístroj BTL-6000 Lymfastim TOPLINE

Přístroj funguje na principu intermitentní přístrojové komprese (presoterapii) tzn., že pracuje s postupující tlakovou vlnou umožňující kompresní lymfodrenáž. Masáž končetiny se odehrává na základě komprese vzduchem nafukovaných návleků, do kterých stlačený vzduch vhání hadicovým systémem základní přístroj (kompresor). Naplňováním jednotlivých komor speciálních návleků se v naprogramovaných intervalech vytváří zvolna postupující tlak, který účinně nahradí nefungující svalovou pumpu. Vznikají lehké, rytmické tlakové vlny. Běží od špiček chodidel přes lýtka, stehna a boky. Pak tlak povoluje a opět začíná nová vlna. Přístrojová presoterapie je pacienty velmi pozitivně vnímána jako velmi příjemný a účinný druh léčby otoků. V nohou nastupuje pocit lehkosti, zmenšuje se objem stehen, boků i pasu.Baňky a historie

Po tisíciletí se v Číně používalo léčení baňkami. Na počátku se používaly telecí rohy, pro vznik podtlaku se používal oheň, který vysál vzduch. Tato metoda se užívala k odstranění krve a hnisu při léčbě nežitů. Podobně se dalo podtlaku docílit i tak, že lékař vysál vzduch z vrcholu rohu ústy. Tato metoda se dosud využívá v mnoha zemích k léčbě furunklů a karbunklů. Zmínky o baňkování jsou už v knize psané na hedvábí nalezené v hrobce dynastie Chan v r. 1973. Egypťané prováděli systematické léčení baňkami - Eberův papyrus pocházející přibližně 1550 let před naším letopočtem popisuje krvácení vyvolané přiložením baněk. Řekové převzali toto starodávné umění od Egypťanů prostřednictvím Cecropů, kteří se se svými druhy vystěhovali z Egypta, založili v Řecku kolonii a vybudovali v roce 2448 před naším letopočtem město Atény. I když je doloženo, že tato metoda byla používána i v jiných civilizovaných zemích starověku, a dokonce ji znaly i některé nevzdělané barbarské kmeny, její skutečný původ je zahalen tajemstvím. Nejsou k dispozici záznamy ani podklady, které by pomohly odkrýt nejdůležitější stopy. Zjistilo se, že američtí domorodci (Hottentoti, Hindové, obyvatelé jihomořských ostrovů a Nového Holandska), stejně jako Japonci a Číňané měli s baňkováním dlouhodobé zkušenosti. Hippokrates uvádí ve svém díle, že starověcí řečtí lékaři používali obrovské baňky k nápravě dislokace obratlů. Obratel, který vyčníval dovnitř, se mohl vrátit do správné pozice prostřednictvím podtlaku vzniklého v baňkách sáním. Od dob Hippokrata, který zemřel ve věku 101 let V Larisse v Thessálii 361 před naším letopočtem, prošlo baňkování, tu oceňované, tu zavrhované mnoha epochami a generacemi jeho nástupců.

(čerpáno z Baňkování v tradiční čínské medicíně, autor Ilkai Zihni Chirali)

Jak se baňkuje

Na kůži dokonale zvlhčenou olejem přikládáme baňky. Baňka se nahřeje tak, že hořící smotek vaty se do ní vnoří a přiloží se (bez smotku) na požadované místo. Podtlakem se baňka přisaje k tělu.

Upozornění

Při baňkování dochází k lehkému zhmoždění nebo ke vzniku prstencových otisků na kůži. Velikost krevních podlitin závisí na síle a délce přisátí baňky. Baňkování není bolestivé. Stopy, které baňkování zanechává na kůži, by mohli vzbuzovat nežádoucí pozornost okolí na pláži, u bazénu, a při převlékání. Proto je vhodné min. týden před plánovanou aktivitou baňkování neprovádět.Migréna - bolest z nerovnováhy jater a žlučníku

Má mnoho podob - rozpínavá a úporná tupá bolest celé hlavy a pocit jakoby měla každou chvíli prasknout, nebo vystřelující a ostrá bolest skrytá za jedním okem a šířící se do spánku jen jedné půlky hlavy. Poznáváte ji ? Tvrdošíjnou a mocnou "královnu" všech bolestí - migrénu!

Pokud víte o čem mluvím, jistě jste již vyzkoušeli mnoho v současnosti již velice účinných analgetik, které dokážou úpornou bolest zmírnit nebo zastavit. Ale bohužel ji nedokážou odstranit, bolest se vrací často v pravidelných situacích nebo intervalech. Proč tomu tak je ? Snad proto, že prvotní příčina zůstává nepostižená…

A co podívat se na migrénu pod jiným úhlem, pohledem starým mnoho tisíc let. V tradiční čínské medicíně jsou za výše zmiňované bolesti hlavy odpovědné orgány jater a žlučníku. Proč právě tyto dva orgány?

Nerovnováha orgánu žlučníku a jeho akupunkturní dráhy probíhající boční stranou hlavy (často společně s dráhou 3 ohnišť) je odpovědná za typické bolesti poloviny hlavy. A co je nejčastější příčinou této nerovnováhy. Dalo by se říct, že neustálé dietní přetěžování tohoto orgánu mastnými, smaženými a pečenými jídly. Spouštěcím elementem bolesti jsou nejčastěji emoce. Patří mezi ně nejen závist, nenávist, nepřejícnost, ale nemalou roli hrají také emoce sdruženého orgánu jater - vztek, agrese (a to i potlačované), nahromaděná negativní energie kterých se spojkami přenáší do dráhy žlučníku a způsobuje poruchy toku energie v tomto meridiánu. Co dále může upozorňovat na disharmonii tohoto orgánu? Může to být např. hořká chuť v ústech po ránu, záněty očních víček, opakované záněty nosních dutin v dětství, nesnášenlivost některých mastných nebo přepalovaných jídel, česneku, alkoholu, čokolády.

A jak zasahují do mechanizmu vzniku migrény játra? Podle TČM plní játra v organizmu tzv. "zprůchodňovací funkci", týkající se toku energie a krve v organizmu. Při jejich nerovnováze způsobené stresem, negativními emocemi, špatným jídlem, nedostatkem pohybu dochází k poruchám toku energie a krve, jejich společnému stoupání do nejvyšších míst a hromadění - ke vzniku "papiňákového" efektu s tím rozdílem, že chybí regulační - únikový ventil pro nahromaděnou energii - proto ty rozpínavé a úporné bolesti…Jaké můžou být další projevy nerovnováhy jater? Bolestivá a nepravidelná menstruace, premenstruální syndrom, svědivé gynekologické výtoky, neplodnost, závratě, ale také potíže jako bušení srdce, nespavost, deprese, vznětlivá nálada a mrtvice….

Proč trpí migrénou nejčastěji ženy? Je to tím, že emoce je "ovládají" víc jako nás muže, kteří většinu problémů řešíme "velice rychle" - bez zbytečných emocí, nebo je jednoduše "pouštíme z hlavy". O hodně horší varianta, jako okamžité "italské" vyřešení problému a vypuštění nahromaděné "páry" je potlačování emocí, energie kterých se hromadí, stoupá nahoru a způsobuje bolesti hlavy.

Jak zvolit nejvhodnější léčbu migrény? Pokud se chceme zbavit bolestí nadobro musíme postihnout její příčinu, tzn. vykopat "kořen problému" a nejen osekávat jeho větvičky - tlumit bolest. Léčba musí být vždy komplexní - celostní, zahrnující nejen fytoterapii - léčbu vhodnými bylinami doplněnou o event. akupunkturu, ale také úpravu jídelníčku s vhodnou psychoterapií. Léčba migrény je jako u všech chronických potíží během na delší trať, ale vůle změnit zažité životní stereotypy a vzorce chování a vytrvalost ve změnách setrvat je vždy korunovaná úspěchem v cílové rovince.

MUDr.M.Majerčík,Dr.Ac, Praktik TČM (www.webpark.cz/prirodnimedicina)

 

Rolfterapie – STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE

Strukrura je v tomto případě tělesná stavba, to jak jsou navzájem jednotlivé části spolu spojeny. Integrace znamená způsob nového uspořádání těla.

Autorkou této metody je paní Ida Rolfová (1896 – 1979) z Ameriky. Studovala biochemii a dosáhla titulu PhDr. V Kolumbii. Pracovala ve výzkumu, zajímala se o homeopatii, jógu a další oblasti. Nebyla spokojená s dostupnými léčebnými metodami a to ji přivedlo na vlastní cestu, kterou pomáhala nejdříve svému synovi a dále okruhu svých známých, který se rychle rozšiřoval. Později začala tuto metodu v Americe vyučovat.

Nejdříve v institutu Esalen v Kaliforniii a později ve vlastní škole v Boulder v Coloradu.

 

Jaký je princip

Naše tělo se skládá ze svalů, vazů a kostí. Technika je zaměřená na tzv. fascie, což jsou obaly svalů, které zajišťují svalům formu a dělí je na jednotlivé svazky vláken spojující se do šlach a upevňují se ke kosti. V těle je pružná fasciální síť. Uvolněním fascií spolu s působením gravitace se chybně zapojené struktury těla, ve kterých je napětí, nebo nahromadění a zesílená tkáň, integrují do správného uspořádání. Tělo má po tomto zásahu ekonomičtější pohyb.

Ida Rolfová zjistila, že tuhé vrstvy vaziva se dají až do určitého bodu formovat tak je možné je zbavit chybných forem podmíněných například stresem a zraněními. Tato metoda tělo formuje intenzivními dotyky.

Nově jsou uspořádána hluboká vnitřní spojení, aby se podpořil vzpřímený postoj. Je to proces proměny ve zlepšení pohyblivosti a napětí, ale i vnitřní přeměny člověka samotného v rámci deseti sezení. Technika strukturální integrace je účinná a následné změny mají dalekosáhlé důsledky.

 

 

Pocity klienta

Vnímavost každého člověka je rozdílná, může cítit hluboký tlak, pálivý pocit v oblasti povrchových vrstev, hluboký tlak, který je příjemný a uvolňuje napětí, nebo taky blahodárnou či jinou bolest.

Již během prvního sezení začne vnímat rozdíl před terapií a po ní. Během 10 návštěv se často zbaví bolestí, se kterými se potýká delší čas a návštěva u lékaře nepřinesla očekávaný výsledek. Rolfterapie je vhodná při problémech s bolestí krční páteře a šíje, bolestí loktu, kolen, přetrvávající bolest v kotníku, lokální bolesti, při migrénách, pomáhá při operacích, uvolňuje křeče v organismu, zlepšuje držení těla, zlepšuje kvalitu života, posiluje fyzický a duševní vývoj člověka.

Výsledky práce touto technikou jsou okamžitě na těle vidět a klient tyto změny pozitivně vnímá.

 

Powered by CouchCMS